Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

VERİ KORUMA

Veri koruma beyanı

elumatec AG'ye hoş geldiniz,

İnternet sitemize ve şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.
Verilerinizin korunmasına ve gizliliğinizin sağlanmasına çok önem veriyoruz. Web sitelerimizdeki kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında tam kapsamlı şekilde bilgilendirilmenizi garanti etmek için lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun.

1. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kurum
Verileriniz,
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Sorumlu kişi ve Genel Müdür (CEO) Nebojsa Wosel
adına ve vekaleten işlenir. Veri güvenliği görevlimize, yukarıda belirtilen posta adresinden veya datenschutzbeauftragter@elumatec.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

2. İsimsiz veri toplama
İnternet tarayıcınız, Web sitemize girmeniz durumunda teknik nedenlerle kendi Web sunucumuza erişir. Bu sırada, diğerlerinin yanı sıra erişimin tarihi ve saati, referans veren Web sitesinin URL'si, çağrılan dosya, tarayıcı tipi, işletim sistemi ve kullandığınız IP adresi hakkında bilgiler toplanır. Bu veriler, teklifimizi kullanma kapsamında girdiğiniz verilerden ayrı olarak kaydedilir. Bu veriler, belirli kişilere atanmaz. Veriler, sistem güvenliğini garanti etmek için protokollendirilir ve ardından silinir.

3. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi
Kişisel veriler sadece, Web sitemizde kendiliğinizden kullanımımıza sunmanız durumunda toplanır ve işlenir. Bu, aşağıdaki şekilde mümkündür:

3.1 Formlarımızın kullanılması durumunda verilerin işlenmesi
Satış, basın, personel, servis, eğitim, fuar konularında Web sitemizde bulunan aşağıdaki formlar aracılığıyla bizimle temas kurma olanağına sahipsiniz.
Bu sırada hangi kişisel verilerin bize aktarıldığı, iletişim kurmak için kullanılan ve ilgili alan için geçerli olan giriş ekranından belirlenir.
Girdiğiniz kişisel veriler sadece dahili kullanım için ve kendi amaçlarımız doğrultusunda toplanır ve kaydedilir. Amaçlar, öncelikle talebinizin türüne göre belirlenir ve aşağıdaki işlemlerde kullanılır
• başta yazılı olarak veya telefon yoluyla iletişim kurmak olmak üzere müşteri kazanma
• posta ve e-posta yoluyla reklam gönderme (vereceğiniz onaya bağlı olarak)
• sadece dahili amaçlarla kullanılan pazarlama istatistikleri hazırlama
• sizin için yetkili pazarlama veya servis merkezine iletme şeklindedir
• yedek parça mağazamızın kullanılması sırasındaki sipariş işlemleri

Örneğin hizmet sağlayıcılar, iştirakler veya yetkili satıcılar gibi bir veya daha çok sipariş işleme merkezine iletimi, aynı şekilde sorumluluğu bize ait olmak üzere kişisel verilerin sadece dahili bir amaçla kullanılmasını sağlayabiliriz.
Verileriniz, otomatik bir karar verme veya profil çıkartma amacıyla tarafımızdan kullanılmaz.

3.2 Yedek parça mağazasındaki siparişlerde verilerin işlenmesi
Yedek parça mağazamızdan verdiğiniz siparişlerde, talep üzerine tarafımızdan hazırlanan bir ön kayıt prosedürü gereklidir. Bu sırada, sayfamız sizin için kişisel bir kullanıcı adı ve şifre verir ve bu kullanıcı adı ve şifre size bildirilir. Bu bilgiler, iletişim bilgileriniz dahil olmak üzere bizde kayıtlı şirket bilgileriyle birleştirilir ve yedek parça sipariş işlemleriniz için kullanılır.

3.3 Verilerin başvuru prosedüründe işlenmesi
Başvuru sahiplerinin kişiye özel verilerini, başvuru prosedüründeki işlemler için topluyor ve işliyoruz. İşlemler, elektronik yollarla da gerçekleşebilir. Özellikle başvuru sahibi ilgili başvuru belgelerini iletişim formu aracılığıyla bize ulaştırdığında bu durumla karşılaşılır. elumatec AG bir başvuru sahibiyle bir işe alım sözleşmesi yaparsa, çalışan ilişkisinin kurulması için, aktarılan kişiye özel veriler yasal yönetmelikler dikkate alınarak işlenir. Başvuru sahibiyle bir işe alım sözleşmesi yapmazsak, başvuru evrakları, silme işleminin elumatec AG'nin meşru menfaatlerine aykırı olmaması durumunda, ret kararının bildirilmesini takip eden altı ay sonra silinir. Bu kapsamda diğer bir meşru menfaat, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası'na (AGG) göre ispatlama yükümlülüğü prosedüründe ortaya çıkar.
Başvurularınızı iletişim formu aracılığıyla gönderirken, başvuru sahibinin kendisinin bir şifreleme yapması gerektiğine dikkat etmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, alternatif olarak posta yoluyla gönderme seçeneğini de sunuyoruz.

Seyahat giderlerinizin ödenmesi kapsamında bize ulaştırdığınız makbuzlar, vergi yasası hükümleri uyarınca kaydedilir ve belirlenen yasal saklama yükümlülükleri dolduktan sonra silinir.

3.4 Veri işlemenin hukuki dayanağı
İşlemenin meşruluğu (hukuki dayanağı), işlemeye (GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının a bendine göre) verilen muvafakattan ibarettir, ilgilinin taraf olduğu bir sözleşmenin icra edilmesi gerekliliği, ya da (GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendine göre) ilgilinin talebine istinaden uygulanan sözleşme öncesi tedbirlerin hayata geçirilmesi ihtiyacıdır. Gerekli olması durumunda verileriniz (GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendine göre) bilişim güvenliğini garanti etmek üzere sistemi kayıtlarının yönetilmesi gibi işlem sahibinin ya da üçüncü şahısların meşru çıkarları çerçevesinde işlenmektedir.
Aday olma prosedüründen elde edilen verilerinizin olası işlenmesi, Kişisel verilerin korunmasına dair Alman federal yasanın (BDSG) 26. madde hükümlerine uygun olarak gerçekleşmektedir.
(Ciddi maluliyet hakkında bilgi gibi) kişisel verilerinizin özel kategorilerinin gönüllü olarak tedarik edilmesi durumunda verileriniz GDPR’nin 9. maddesinin 2. paragrafının b bendine uygun olarak işlenecektir. Talebin karşılanması ve olası boş kadrolar çerçevesinde sağlığınıza dair ilave verilerin gerekli olması durumunda bu veriler, GDPR’nin 9. maddesinin 2. paragrafının a bendi hükümlerine göre işlenecektir.

3.5 Veri depolama süresi
Verileriniz, verdiğiniz onayın geçerlilik süresince veya amacını yerine getirene kadar kaydedilir. Bunun ardından, verilerin saklanmaya devam edilmesine yönelik başka yasal yükümlülükler bulunmaması durumunda bu veriler silinir.

4. Verilerin aktarılması
Kişisel verileriniz, SSL ile şifrelenerek internet üzerinden aktarılır ve daha sonra, Web barındırma hizmeti için görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcımız tarafından e-posta yoluyla, gerekirse şifrelenmeden bize aktarılır. Bu nedenle, hassas verileri bize aktarmak yerine, bu amaçla alternatif pota yolunu kullanmanızı öneriyoruz.

Veriler, sadece gerekmesi durumunda talebinizin işlenmesi için bizimle bağlantılı şirketlere veya tarafımızca görevlendirilen ve kişiye özel verilerden aynı şekilde dahili kullanım için faydalanan hizmet sağlayıcılara (örneğin Web barındırma şirketleri), sorumluluğu bize ait olmak üzere aktarılır.

Kişisel verileriniz bunun dışında, bu konuda bir yasal yükümlülüğün bulunması veya elumatec AG'nin haklarının, mülkiyetinin ve güvenliğinin korunması durumları hariç sadece sizin onayınızla üçüncü şahıslara verilir.
Dış hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinize sahip olunca, bu hizmet sağlayıcılardan veri güvenliği yönetmeliklerine uymaya yönelik yasal, teknik ve organizasyonel önlemleri mutlaka almalarını talep ediyoruz.

5. Çerezler
Web sitemiz ayrıca, platformumuzda gerçekleşen gezinmenin hızlandırılması gibi, İnternet'teki varlığımızdan daha etkin, kolay ve güvenli şekilde faydalanılmasına imkan veren “çerezleri” de kullanmaktadır. Çerezler ayrıca bize, sayfaların görüntülenmesi sıklığının ve genel gezinmenin ölçülmesine imkanını sunmaktadır. Çerezler, bilişim sisteminiz tarafından hafızaya alınan küçük metin dosyalarıdır. Aralarında “oturum çerezlerinin” de yer aldığı bu çerezlerden bazılarının sunucumuzdan bilişim sisteminize aktarıldığını ayrıca belirtmek isteriz. “Oturum çerezleri”, tarayıcı oturumunun kapanması ile sabit diskten otomatik olarak silinmeleri özelliğine sahiptir. Diğer çerezler ise bilişim sisteminizde kalmakta ve müteakip ziyaretinizde sizi tanımamıza imkan vermektedir (daimi çerezler). Tarayıcınız buna imkan vermesi koşulu ile çerezleri her an için reddetmek mümkündür.
Bu bağlamda, çerezlere dayalı işlemeye verilen muvafakatın iptal edilmesi mümkündür (işlevsellik açısından gerekli olan çerezler hariç olmak üzere).

5.1 Google Analytics kullanımı
Web sitemiz, Google Inc. ("Google")’ın sunduğu web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Bu hizmet, ancak kullanıcının buna açıkça muvafakat etmesi durumunda ilgili çerezleri kullanarak web sitemizce etkinleştirilmektedir. Aksi durumda bu hizmet kullanılmamaktadır. Muvafakat etmeniz durumunda Google Analytics’in IP’nin anonim hale getirilmesi sureti ile kullanılacağını, dolayısı ile IP adreslerinin gerçek kişi ile her türlü doğrudan bağlantının devre dışı bırakılması amacı ile münhasıran kısaltılmış hali ile kullanılacaklarını ayrıca belirtiriz.
Google Analytics ayrıca, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanma şeklinizin analiz edilmesine imkan veren çerezler de kullanmaktadır. Bu web sitesinin tarafınızdan kullanılması ile ilgili olarak çerezler tarafından meydana getirilen (IP adresiniz dahil olmak üzere) bilgiler, Google'in ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılmakta ve burada saklanmaktadır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanma şeklini izlemek ve incelemek, web sitesinin operatörlerine yönelik web sitesi faaliyetlerine ait raporları düzenlemek, web sitesinin faaliyetlerine ve İnternet kullanımına bağlı diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Google ayrıca, yasaların talep etmesi ya da üçüncü kişilerin bu verileri Google adına işlemeleri durumunda bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşabilmektedir. Hiç bir surette Google, IP adresinizi diğer Google verileri ile irtibatlandırmayacaktır.
Muvafakat etmek ile, Google tarafından yukarıda tarif edilen şekilde hakkınızda toplana verilerin de açıklanan amaçlar çerçevesinde işlenmesine de onay vermiş olacaksınız. Muvafakatı geri çekmek sureti ile, geriye dönük olmadan, verilerinizin toplanmasına ve kaydedilmesine her an için itiraz edebilirsiniz (bkz. yukarı). Buna alternatif olarak, tarayıcınız için mevcut olması halinde Google Analytics’in devreden çıkarılmasına dair uygulama da kullanılabilir (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr).

www.google.de/policies/privacy/partners/ sayfasını ziyaret ederek Google'in verileri nasıl kullandığına dair bilgi edinebilirsiniz.

6. Diğer Web sitelerine verilen linkler
İnternet sitemiz, başka Web sitelerine linkler içermektedir. Başka Web sitesi işletmecilerinin veri güvenliği düzenlemelerine uyması üzerinde hiçbir etkimiz bulunmamaktadır.
Sunucu olarak, genel yasalara göre kendi içeriklerimizden sorumluyuz. Kendi içeriklerimizle diğer sunucuların sağladığı içeriklere linkler birbirinden ayrılmalıdır. Linkler aracılığıyla kullanıma sunulan dış içeriklere yönelik olarak hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz ve bu linklerin içeriğinin bize ait olmadığını beyan ediyoruz.
Yasadışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması sonucu oluşan hasarlardan, referans verilen sayfanın sunucusu tek başına sorumludur.
Yasal ihlallerin öğrenilmesi durumunda, etkilenen linkleri zaman kaybetmeden kaldıracağız.

7. Gömülü video içerikleri aracılığı ile verilerin işlenmesi
Web sitemiz, YouTube ve Vimeo videolarından oluşan ve “embedded” olarak bilinen videoları kullanmaktadır. Video sunucuları ile bağlantıya izin vermek ile yetinmekteyiz. Verilerin YouTube ya da Vimeo’ya aktarılması, ilgili videoya tıklanana kadar gerçekleşmemektedir.
YouTube bir Google Inc. hizmetidir. Verilerin Google tarafından toplanmasının ve kullanılmasının amacı ve kapasitesi, YoutTube müşterisi olarak koruna hakları ve seçenekleri hakkında bilgi temin etmek için, YouTube özel yaşam bilgilendirmesinin incelenmesi tavsiye olunur http://www.youtube.com/t/privacy.
Vimeo, bir Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD hizmetidir. Verilerin Vimeo tarafından kullanılmasına ve korunmasında dair ilave bilgi için bkz. https://vimeo.com/privacy.

8. Kişisel verilerinizdeki haklarınız
8.1 Bilgi edinme, bilgilendirilme, kısıtlama, silme, yayınlama hakkı
Veri Güvenliği Temel Düzenlemesi'ne göre, kaydedilen verileriniz hakkında ücretsiz bilgi edinme veya bu kişisel verileri düzelttirme, kısıtlatma veya sildirme hakkına sahipsiniz. Yasal saklama yükümlülüklerine uymamız gerekirse, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda silmek yerine, artık kullanılmayacak şekilde verilerinizin işlenmeye devam edilmesini kısıtlayacağız.
Bizde kayıtlı kişisel verilerinizi elektronik formda alma hakkınız devam eder.

8.2. Duruma göre itiraz hakkı
Kendi özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, Veri Güvenliği Temel Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası, f Bendi temelinde (çıkar dengesi temelinde veri işleme) toplanan sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmesine her zaman itiraz edebilirsiniz; bu, Veri Güvenliği Temel Düzenlemesi'nin 4. Maddesi, 4. Fıkrası kapsamında bu düzenlemede korunan bir profil çıkartma işlemi için de geçerlidir. Bir itirazda bulunursanız, işleme için menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan korumaya değer zorunlu nedenler bulunduğunu ispat etmemiz veya işlemenin yasal hakları talep, ifa etme veya savunma için kullanılmaması durumunda, kişiye özel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

8.3 Verilerin reklam amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkı
Verdiğiniz onayla, kişiye özel verilerinizi doğrudan reklam verme amacıyla işliyoruz. Kişiye özel verilerinizin bu tür bir reklam için işlenmesine her an itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu tür doğrudan reklamla bağlantılı olması durumunda profil çıkartma işlemleri için de geçerlidir. Doğrudan reklam amacıyla işlemeye itiraz ederseniz, kişiye özel verileriniz artık bu amaçla işlenmez.

Haklarınız konusundaki talebinizle birlikte lütfen iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle temas kurun.

8.4. Şikayet etme hakkı
Verilerinizin elumatec AG'de geçerli veri koruma yasalarına göre işlenmediğini düşünüyorsanız, tercihinize bağlı olarak veri güvenliği konusunda bir yasal yetkili makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

9. Veri güvenliği
Web sitemizi ve diğer sistemleri; verilerinizin yetkisiz kişiler tarafından silinmesi, tahrip edilmesi, erişimi, değiştirilmesi veya yayılmasına karşı teknik ve organizasyonel önlemlerle güvence altına alıyoruz. Güvenlik önlemleri, teknolojik gelişmeye uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.
Online mağaza hesabınıza erişim, sadece kişisel şifrenizin girilmesiyle mümkündür. Erişim bilgileriniz her zaman gizli tutmanız ve özellikle bilgisayarı başka şahıslarla ortak kullanıyorsanız, bizimle iletişimi sonlandırdıktan sonra tarayıcı penceresini kapatmanız gerekir.

10. Diğer bilgiler ve iletişim bilgileri
Veri koruma hakkında başka sorularınız varsa lütfen bizimle temas kurun. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılması konusundaki sorularınızda, verileriniz hakkında bilgi almak, verilerinizi düzeltmek, bloke ettirmek/kısıtlatmak veya sildirmek istemeniz ve verdiğiniz onayı geri çağırmak istemeniz durumunda lütfen aşağıdaki adrese başvurun:

elumatec AG
Datenschutzbeauftragter (Veri koruma görevlisi)
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

elumatec AG
Marketing (Pazarlama)
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
marketing(at)elumatec.com