Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

KÜNYE

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker - Lomersheim
Almanya

Telefon +49 7041 14-0
Faks +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com

Yönetim Kurulu Başkanı : Valter Caiumi
Yönetim Kurulu / CEO: Nebojsa Wosel
Mannheim Yerel Mahkemesi HRB 718520
Vergi numarası : DE815468968
Yasal notlar / Sorumluluk muafiyeti : elumatec AG (bundan sonra Elumatec olarak anılacaktır) Web sitelerini çağırmak suretiyle kullanıcı, aşağıdaki konular hakkında açık onay verdiğini beyan eder:

1. Web sitemizin içeriği
Elumatec; kullanıma sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Elumatec tarafından ispatlanabilir şekilde kasıtlı olarak veya büyük bir ihmalkârlıkla kusur işlenmediği sürece sunulan bilgilerin kullanımı veya kullanılmaması veya yanlış veya eksik bilgilerin kullanılması nedeniyle sebep olunan maddi veya manevi türden zararlara yönelik olarak Elumatec'e karşı sorumluluk iddiaları esasen hariç tutulmuştur.
Tüm teklifler bağımsızdır ve bağlayıcı değildir. Elumatec, önceden haber vermeksizin sayfaların bir kısmını veya tüm teklifi değiştirme, ekleme, silme veya geçici veya kalıcı olarak yayını düzenleme hakkını açıkça saklı tutar.

2. Çapraz referanslar ve linkler
Elumatec'in sorumluluk alanı dışında olan yabancı Web sayfalarına doğrudan veya dolaylı bağlantılarda ("Linkler") bir sorumluluk yükümlülüğü, sadece elumatec'in içerikler hakkında bilgi sahibi olması ve yasalara aykırı içeriklerin kullanımının engellenmesinin teknik olarak mümkün ve kabul edilebilir olması durumunda geçerli olur. elumatec, linklerin belirlenmesi sırasında, bağlantı verilen sayfalarda yasadışı hiçbir içeriğin belirlenemediğini açıkça beyan eder. Elumatec'in link verilen/bağlantılı sayfaların halihazırdaki ve gelecekteki tasarımı, içerikleri veya telif hakkı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle Elumatec'in, link verildikten sonra değiştirilmiş olan tüm link verilen/bağlantılı sayfaların içerikleriyle kati surette ilgisi yoktur. Bu tespit, şirketin kendi internet teklifinde verilen tüm linkler ve referansların yanı sıra Elumatec tarafından sunulan konuk defterlerindeki, tartışma forumlarındaki, link dizinlerindeki, e-posta listelerindeki ve içeriğine harici yazma erişimlerinin mümkün olduğu diğer tüm veri tabanı formlarındaki muhtemel harici girişler için geçerlidir.Yasa dışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması sonucu oluşan hasarlardan linkler üzerinden ilgili yanına sadece gönderme yapan değil, gönderme yapılan sayfanın sunucusu tek başına sorumludur.

3. Telif hakkı ve ticari marka hukuku
Elumatec, tüm yayınlarda kullanılan grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve metinlerin telif haklarına dikkat etmeye, kendi hazırladığı grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve metinlere başvurmaya özen gösterir.
İnternet teklifinde adı geçen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm markalar ve ticari markalar, sınırlama olmaksızın her geçerli ticari marka kanununun belirlemelerine ve ilgili kayıtlı sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece sözünün edilmesinden dolayı ticari markaların üçüncü şahısların haklarıyla korunmadığı sonucu çıkarılamaz! Ancak ilgili sayfalarda üçüncü şahıs telif haklarıyla korunan bir grafik, ses veya metin varsa, telif hakkı yazar tarafından belirlenemez. Bu gibi istem dışı bir telif hakkı ihlali durumunda yazar ilgili nesneyi haber verdikten sonra yayınından kaldıracak veya uygun telif hakkı ile işaretleyecektir.
Yayınlanan, Elumatec'in kendisi tarafından oluşturulan nesneler için telif hakkı yalnızca elumatec'e aittir. Bu gibi grafiklerin, ses dokümanlarının, video sahnelerinin metinlerin diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına ve kullanımına Elumatec'in kati onayı olmadan izin verilmez. Uluslararası ilişkiler ve halkla ilişkiler alanında indirilmek üzere kullanıma sunulan dokümanlar (özellikle fotoğraflar, amaca özel ve basın bildirileri) bundan müstesnadır. Kopyalanmasına izin verilir, kopya nüshası talep edilir.

4. Bu sorumluluk muafiyetinin yasal geçerliliği
Bu sorumluluk muafiyeti, bu sayfaya referans verilen internet teklifinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu metnin bölümleri veya her bir formülasyonu mevcut yasal duruma uymuyorsa, artık uymuyorsa veya tam olarak uymuyorsa, dokümanın geri kalan bölümleri içerik ve geçerlilik bakımından bundan etkilenmez.

5. Uygulanan hukuk
Bu internet sitesi nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar, elumatec'e karşı öne sürülmüş olmaları durumunda Maulbronn Mahkemesi ile birlikte Alman hukukuna tabidir.