Onderneming-news

05/06/2019

Sponsor uit overtuiging

elumatec ondersteunt de technische hogeschool in Karlsruhe

elumatec ondersteunt de technische hogeschool in Karlsruhe

 

Het verzoek kwam plotseling, en de beslissing werd snel en spontaan genomen: elumatec AG ondersteunt de volgende twee semesters de leerstoel van de technische hogeschool in Karlsruhe opnieuw bij de aanschaf van leermateriaal.

De bemiddelende instelling is hier de studenteninformatiedienst die sinds 1960 met behulp van sponsors uit het bedrijfsleven en het bedrijfsleven studenten van verschillende faculteiten en universiteiten van de dringend noodzakelijke vakliteratuur voorziet.

De toegang tot publicaties zoals de „BetriebsBerater“ (BedrijfsRaadgever) die elumatec AG financeert, is van fundamenteel belang omdat deze publicatie steeds de meest recente bevindingen uit de verschillende vakgebieden weergeeft en zo de actualiteit en praktische relevantie van de inhoud van de leerinhoud kan worden gegarandeerd.

 

Studenteninformatiedienst: Onderwijsbevordering door de aanschaf van didactisch materiaal sinds 1960.

Auteursrecht afbeelding:  Studenteninformatiedienst, Pulheim

 

 

Sponsoring combineert sociale betrokkenheid met communicatieve voordelen, dat is geen geheim - en dat geldt ook voor elumatec AG.

Dat ons bedrijf regelmatig de meest uiteenlopende projecten financieel ondersteunt, in de vorm van een donatie of als sponsor, is algemeen bekend. Zo hebben we onlangs al melding gemaakt van de schenking in natura van een elumatec-machine aan een Oostenrijkse topuniversiteit, en de ondersteuning van een benefiet-voetbalwedstrijd op de headquarter-vestiging of de kerstactie „Geen geschenken, maar echt helpen“.

 

Het is voor ons als wereldmarktleider hierbij heel belangrijk om gebieden en thema's te ondersteunen die ons als traditierijke onderneming in de specifieke regio Mühlacker enerzijds, en als deel van de sterke innovatie- en technologielocatie van Baden-Württemberg anderzijds uitmaken. We zien dit als onze verantwoordelijkheid. „Dit houdt ook in dat er geïnvesteerd wordt in de opleiding van jongere medewerkers en de specialisten en leidinggevenden van morgen, want J.-F. Kennedy zei al: ‚Er is maar één ding dat op de lange termijn duurder is dan scholing - en dat is geen scholing‘. Zoals bekend, houden ook de landelijke regeringen zich bezig met deze kwestie, want alleen goed opgeleid geschoold personeel kan de economie in stand houden en het tekort aan geschoolde werknemers reduceren. „Daartoe moeten we de handen ineenslaan en een bijdrage leveren, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.“, daarvan is elumatec-bestuurder Ralf Haspel overtuigd. elumatec AG is daarom niet alleen een onderneming die zelf opleidt, maar ook een overtuigd voorstander van sponsorinitiatieven zoals dat van de studenteninformatiedienst, waarbij niet alleen het Zwabische machinebouwbedrijf maar ook vele bekende zwaargewichten uit andere branches zich als ondersteuner aansluiten.

 


 

OVERIG NEWS