16/09/2018

Oorkonde in het jubileumsjaar!

ELUMATEC AG ONTVANGT VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN BADEN-WÜRTTEMBERG EEN ONDERSCHEIDING VOOR WERKGEVERS VRIJWILLIGERSWERK OP BIJZONDERE WIJZE ONDERSTEUNEN.

 

Mühlacker/Stuttgart. De Duitse deelstaat Baden-Württemberg vindt het belangrijk om werkgevers die op bijzondere wijze samenwerken met vrijwilligers te eren en te ondersteunen. Daarom reikt de minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg jaarlijks een prijs uit aan werkgevers die vrijwilligerswerk ondersteunen en zo de bij de civiele bescherming betrokken personen bij hun vrijwilligerswerk optimaal ondersteunen.

Deze onderscheiding wordt uitgereikt voor een duur van vijf jaar.

Beeldrecht: elumatec AG, Mühlacker

Het is een grote eer voor elumatec AG om deze onderscheiding dit jaar op aanbeveling van de stad Mühlacker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Digitalisering en Migratie Baden-Württembergin ontvangst te mogen nemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 september jl. overhandigde de plaatsvervangende minister-president Thomas Strobl de oorkonde aan Markus Börschig, hoofd personeelszaken en procurist van elumatec. Meer dan 15 collega's oefenen werkzaamheden op basis van vrijwilligheid uit, in het bijzonder bij de vrijwillige brandweer van de stad Mühlacker. Zonder langdurige ondersteuning en flexibiliteit van hun werkgever zou dit in deze vorm niet mogelijk zijn, want elke inzet betekent een korte afwezigheid op het werk. "Onze medewerkers dragen veel verantwoordelijkheid bij elumatec. Vertrouwen, respect en betrokkenheid zijn hierbij de belangrijkste waarden voor onze onderneming. En dat houdt niet op bij de voordeur van onze vestiging. Daarom ondersteunen we graag collega's die deze waarden ook buiten onze onderneming uitdragen - en zo een aanstekelijke voorbeeldfunctie hebben", aldus Ralf Haspel, elumatec-bestuurder.

Markus Börschig, Thomas Strobl, Stefanie Seemann (lid van de Landtag), Frank Schneider (burgemeester van Mühlacker) (v.l.n.r.)

Beeldrecht: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Digitalisering en Migratie Baden-Württemberg, Stuttgart