06/03/2019

Metallbau Harig - „EFFICIËNTIE EN VERTROUWEN VANAF DE EERSTE DAG“

Harig-Gruppe koopt duizendste elumatec profielbewerkingscentrum van de reeks 6xx

 

Soms is een enkel moment bepalend voor alles wat voor een langdurige zakelijke relatie van belang is. Een van deze ogenblikken was bij de standparty op de Fensterbau Frontale 2018: Ralf Haspel, bestuurder van elumatec AG, haalde Joachim Harig op de bühne en bedankte hem. Harig Metallbau had op de beurs het 1.000e profielbewerkingscentrum van de reeks 6xx gekocht – voorlopig hoogtepunt van een samenwerking die voor beide partijen even vruchtbaar als leerzaam was.

 

elumatec bestuurder Ralf Haspel (links)

verheugt zich met Joachim Harig, bedrijfsleider van
Metallbau Harig, over de verkoop van het 1.000e profielbewerkingscentrum uit de 6xx reeks.

 

 

De door Harig aangekochte Profielbewerkingscentrum SBZ 628 XL kenmerkt zich bij het dagelijkse gebruik door geautomatiseerde bewegings-processen en een flexibelere productie. De innovatieve tech-nologie van de in de machine geïntegreerde combinatie van rotatiemodule en zaagaggregaat is in heel Europa uniek en verschaft ondernemingen zoals Metallbau Harig enorme voordelen ten opzichte van de concurrentie: „Dankzij de rotatiemodule kunnen we acht verschillende gereedschap-pen inzetten, en dat onder elke denkbare hoek!“, aldus Harig, „Dit reduceert het aantal stappen en dat betekent voor ons economisch een enorm voordeel“.

 

„Bij elumatec doet iedereen zijn uiterste best. En dat merk je.“

 

Dit klinkt als een win-win-situ-atie, wat ook door Joachim  Harig wordt bevestigd: „De in-dividualisten van elumatec be-grijpen ons, en de machine is perfect voor onze behoeften. Standaard kan iedereen, maar de flexibiliteit van elumatec vind je niet overal“. We kennen elkaar goed – en hebben veel waardering voor elkaar. En dat al meer dan 15 jaar. De Harig-Gruppe is de grootste me-taalbouwonderneming in Saarpfalz-regio. In twee vestigin-gen produceren 80 medewerkers op ongeveer 80.000 m² onder andere vensters, deuren en zonwering van aluminium of kunststof. Vervolgens worden deze gemonteerd.

 

 

De gevelbouwonderneming Harig heeft in Bexbach,

Saarpfalz-regio, twee vestigingen.

Beeldrecht: Metallbau Harig, Bexbach

 

Harig blinkt vooral uit bij projecten met een omvang tot 2,5 mil-joen euro. We hebben privéklanten, klanten uit de industrie en ook gemeentes behoren tot onze opdrachtgevers. En een ding hebben ze gemeenschappelijk: ze zoeken geen standaardproducten, maar willen individuele oplossingen. Individueel betekent ook vaak: De producten moeten aan de hoogste eisen voldoen en bestendig zijn tegen soms extreme omstandigheden. Bijvoorbeeld een klant van Harig uit Koeweit – hier moest het resultaat temperaturen van 50 graden Celsius kunnen uithouden. „Voor de machines van elumatec, die voor indivi-duele eisen werden ontworpen, is dat geen enkel probleem“, aldus Joachim Harig. Al 15 jaar geleden kocht de Harig- Gruppe de SBZ 610/13, een van de eerste volautomatische profielbewerkingscentra van de reeks 6xx. Bij Harig worden bovendien de Profielbewerkingscentrum SBZ 140 en de dubbele verstekzaagmachine DG 244 en twee exemplaren van de tafelzaag TS 161 gebruikt. „Onze aankoop van de duizendste SBZ is het nieuwste resultaat van een door efficiëntie en vertrouwen gekenmerkte samenwerking met elumatec die vanaf dag één stond als een huis“, aldus Harig. Een voorbeeld hiervoor is het gebruik van de SBZ 610/13 door Harig. Eerst was deze machine voor de bewerking van PVC bedoeld. In 2001 werd ze dan ook geoptimaliseerd voorde bewerking van aluminium. „Door deze verdere ontwik-keling hebben we gemeenschappelijk geleerd, en alles bij elkaar was het een zeer vruchtbaar proces“, herinnert zich Joachim Harig. De SBZ 628 XL vervangt nu de oude machine. Hij wordt voor alle producten van Harig gebruikt, dus voor vensters, deuren, gevels, brandbeveiliging en schuifele-menten.

 

Ook de service is perfect

 

Het elumatec pakket bevat nog een belangrijke component: Om flexibel te zijn moet ook de service perfect zijn.  elumatec bewees de afgelopen tijd ook hier een betrouwbare partner te zijn, benadrukt Harig: „Bij elumatec doet iedereen zijn uiterste best. En dat merk je: van de commercieel directeur tot de technisch constructeur. Individueel advies en snelle reacties zijn voor elumatec vanzelfsprekend – net als bij ons.“ De bedrijfsleider spreekt in het bijzonder zijn waardering uit voor de support, de service voor reserveonderdelen en be-trouwbare leveringen van elumatec – „dat komt nog bovenop de overtuigende planning van individuele oplossingen“. Harig vat samen dat hij heeft gekozen voor een totaal pakket dat zowel in technologisch opzicht overtuigt als door de me-dewerkers die het project vanaf de eerste stap competent hebben begeleid.

 

SBZ 628 XL - SNEL, FLEXIBEL, EFFICIËNT

„Snellere en geoptimaliseerde werkprocessen, meer flexibiliteit voor een individuele productie en meer efficiëntie dankzij automatisering“. Zo vat Joachim Harig de voordelen van het profielbewerkingscentrum SBZ 628 XL samen. Het bevat een laadmagazijn voor het automatische productiepro-ces, met zijn rotatiemodule is het mogelijk om per profiel cyclus acht verschillende gereedschappen te gebruiken. Het gepatenteerde, motorisch draai-bare en in de hoogte- en zijrichting verstelbare grijpersysteem brengt complexe profieldwarsdoor-snedes uiterst snel in de exacte positie Door de 360° draaibare spindels en het traploos verstelbare zaagblad kunnen profielen in verschillende spansituaties worden bewerkt.

 

Profielbewerkingscentrum SBZ 628 XL

Beeldrecht: elumatec AG

 

 

Metallbau Harig
Saarpfalz-Park 114
D-66450 Bexbach

www.metallbau-saar.de