Gegevensbeschermingsrichtlijnen

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy zeer belangrijk. Om te garanderen dat u volledig over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens op onze websites geïnformeerd bent, vragen we u om de volgende aanwijzingen lezen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
Uw gegevens worden in naam en opdracht van
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Verantwoordelijke en bedrijfsleider (CEO) Ralf Haspel
verwerkt. Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming kunt u via het hierboven vermelde postadres of via e-mail onder het adres datenschutzbeauftragter@elumatec.com bereiken.


2. Verzamelen van gegevens voor systeeminterne doelen
Uw internetbrowser draagt bij toegang tot onze website uit technische redenen automatisch gegevens over aan onze webserver. Het gaat hierbij onder andere om datum en tijdstip van de toegang, URL van de vorige website, opgeroepen bestanden, browsertype, besturingssysteem en het door u gebruikte IP-adres. Deze gegevens worden, gescheiden van andere gegevens die u in het kader van het gebruik van ons aanbod invoert, opgeslagen. Toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon vindt niet plaats. De gegevens worden als garantie van de systeemveiligheid geprotocolleerd.

3. Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, als u ons deze op onze website ter beschikking stelt. Dit kan als volgt:

3.1 Verwerking van de gegevens bij gebruik van onze formulieren
U kunt op onze website via de volgende formulieren contact met ons opnemen:
- Aanmelding voor "Blik achter de coulissen"
- Aanvragen over onze producten
- Aanvragen over onze diensten
- Aanmelding voor een beurs
- Contactaanvragen (algemeen, over distributie, over persberichten, over personeelsvragen zoals vacatures en carrière)
Welke persoonsgegevens hierbij aan ons worden overgedragen is afhankelijk van het invoermasker dat voor de contactopname wordt gebruikt.
De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern en eigen gebruik verzameld en opgeslagen. De desbetreffende doelen zijn hierbij afhankelijk van de soort aanvraag en
- voor klantenwerving, in het bijzonder voor schriftelijk of telefonisch contact
- het versturen van reclame via post en e-mail
- voor het maken van uitsluitend intern gebruikte distributiestatistieken
- voor het doorgeven aan de voor u verantwoordelijke distributie- en servicelocatie
Wij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van overdracht aan een of meer contractverwerker(s), zoals dienstverleners, dochterondernemingen of handelaars die de persoonsgegevens ook uitsluitend intern gebruiken.

3.2 Verwerking van de gegevens bij bestellingen in de reserveonderdelenwinkel
Bij bestellingen uit onze reserveonderdelenwinkel is een registratie vooraf vereist. Deze richten wij op aanvraag voor u in. We wijzen u dan een toegewezen persoonlijke gebruiker en een wachtwoord toe, en delen deze aan u mede. Deze informatie wordt met de bij ons opgeslagen bedrijfsgegevens incl. uw contactgegevens gekoppeld en voor de verwerking van uw reserveonderdelenbestelling gebruikt.

3.3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens
De rechtmatigheid (rechtsgrondslag) voor de verwerking van uw gegevens volgt uit uw toestemming (conform artikel 6, lid 1, onder a, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).
Uw gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de geldigheid van uw toestemming resp. tot het vervullen van hun doel. Vervolgens worden deze gegevens gewist, als er geen andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens verder te bewaren.
Uw gegevens worden door ons niet voor geautomatiseerde besluitvorming of voor profilering gebruikt.

4. Gegevensoverdracht
Voor elumatec.de: Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd middels een SSL-verbinding via het internet verstuurd.
Doorgeven van uw gegevens aan derden wordt – indien vereist – alleen uitgevoerd voor de bewerking van uw aanvraag aan met ons verbonden ondernemingen of door ons belaste dienstverleners.
Verdergaand doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming, tenzij een wettelijke verplichting bestaat of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van elumatec AG te beschermen.
Voor zover externe dienstverleners met persoonlijke gegevens in aanraking komen, treffen wij wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om deze persoonlijke gegevens te beschermen.

5. Cookies
Onder andere maakt onze website gebruik van zogenaamde „cookies“ die zijn bedoeld om onze internetpresentatie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld om de navigatie op ons platform te versnellen. Bovendien kunnen we dankzij cookies het aantal oproepen van onze website en informatie over navigatie meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. We wijzen erop dat sommige van deze cookies door onze server op uw computersysteem worden geplaatst; momenteel zijn dit zogenaamde „sessiecookies“. „Sessie-cookies" worden na de sessie automatisch van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven achter op uw computersysteem; hiermee kunnen we uw computersysteem bij het volgende bezoek herkennen (zogenaamde permanente cookies). Vanzelfsprekend kunt u cookies altijd weigeren, voorzover uw browser dit toelaat.

6. Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-eigenaar samen te stellen en om meer met het gebruik van de website en met internet verbondene diensten mogelijk te maken. Ook geeft Google deze gegevens door aan derden, voorzover dit wettelijk voorgeschreven is of derden deze gegevens voor Google verwerken. Google koppelt in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google.
U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; in dit geval kunt u eventueel niet alle functies van de website volledig gebruiken. Door gebruik van deze website stemt u toe in de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel. Tegen het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt. Alternatief kunt u de deactiverings-add-on van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) gebruiken, voorzover deze voor uw browser beschikbaar is.
Deze gebruikt Google Analytics met de uitbreiding voor IP-anonimisering; de IP-adressen worden alleen afgekort gebruikt om directe betrekkingen tot personen uit te sluiten.
Een overzicht van de wijze waarop Google gegevens gebruikt, staat op de website www.google.de/policies/privacy/partners/.

7. Links naar andere websites
Onze internetpresentatie bevat links naar andere websites. Op de omgang met persoonlijke gegevens door andere websites hebben wij geen invloed.
Als aanbieder zijn we wettelijk alleen voor onze eigen inhoud verantwoordelijk. Deze eigen inhoud verschilt van links naar inhoud die door andere aanbieders wordt aangeboden. Voor externe inhoud die via links beschikbaar wordt gemaakt stellen wij ons niet aansprakelijk.
Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die volgt uit het gebruik of het niet-gebruik van de daar aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, waarnaar werd verwezen.

8. Uw rechten op uw persoonsgegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u op elk moment recht op kosteloze inlichtingen over de over u opgeslagen gegevens alsmede op eventuele correctie, beperking of wissen van deze gegevens. Voorzover wij aan wettelijke opslagverplichtingen moeten voldoen, beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens zodat deze niet meer voor bovengenoemde doeleinden kunnen worden gebruikt.
Verder heeft u het recht om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in elektronische vorm op te vragen.
U kunt tegen de toestemming voor het opslaan en verwerken van uw opgeslagen gegevens te allen tijde bezwaar maken. In dit geval wissen we de over u opgeslagen gegevens onmiddellijk resp. blokkeren we de op grond van wettelijke voorschriften niet-wisbare gegevens resp. de verwerking ervan beperken.
Neem met uw verzoek contact op met onderstaande contactgegevens.
Indien u van mening bent dat uw gegevens bij elumatec AG niet conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een door u gekozen toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming.

9. Gegevensveiligheid
Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen toegang tot, verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van uw gegevens door onbevoegde personen. De veiligheidsmaatregelen worden conform de technische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.
De toegang tot uw webshopaccount is alleen na invoer van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten, nadat u de communicatie met ons heeft beëindigd, in het bijzonder, als u de computer samen met anderen gebruikt.

10. Meer informatie en contacten
Als u nog vragen over gegevensbescherming heeft, neem dan contact met ons op. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen over, corrigeren, blokkeren/begrenzen of wissen van gegevens alsmede het intrekken van verleende toestemming neemt u contact op met:
elumatec AG
CPO
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

Toestemmingsverklaring overeenkomstig de artikelen 7-8-9 van de Europese Verordening 2016/679 *

Ondergetekende
heeft 1. de informatiemelding overeenkomstig art. 7-8-9 van de Europese Verordening 2016/679 zorgvuldig gelezen en begrepen; is 2. volledig op de hoogte van zijn/haar eigen rechten overeenkomstig art. 7 van Wetgevingsdecreet nr. 196/2003; en is 3. volledig in het bezit van zijn/haar persoonlijke vrijheid en is niet onderhevig is aan enige invloed en/of psychologisch geweld. Onder bovenstaande voorwaarde

verklaart de ondergetekende zich er volledig mee akkoord dat
zijn/haar persoonlijke, algemene en in sommige gevallen gevoelige gegevens zoals vereist onder punt a) van bovenstaande kennisgeving worden verzameld en verwerkt.

Ja Nee ndr: Klikken geldt als ondertekenen

Toestemming voor „Directe marketing“ (optioneel). Door ondertekenen van dit document geeft ondergetekende ook zijn uitdrukkelijke toestemming in de zin van punt b) van deze informatieaanwijzing en stemt hij/zij toe in het ontvangen van reclamemateriaal/nieuwsberichten met reclamegerelateerde inhoud - bijvoorbeeld brochures, uitnodigingen en newsletters - van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens of de onder punt g) van de informatieaanwijzing vermelde personen per post, per e-mail en vergelijkbare media. Overeengekomen is dat ondergetekende te allen tijde het recht heeft om zijn toestemming in te trekken. Raadpleeg hiervoor de gegevensbeheerder.

Ja Nee ndr: Klikken geldt als ondertekenen
Opmerking: Velden met * zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld!