VIRTUÁLNÍ STROJE

Tvrdě u nás pracujeme na tom, abychom dosáhli stavu, kdy je možné produkt výrabět sériově. Inovace důkladně testujeme. Přitom se veškeré činnosti stroje simulují virtuálně v reálném čase na základě dat CAD. Stanovujeme tak nejen nové standardy v oblasti vývoje produktů, ale díky tomu jsme také schopni včas rozeznat potenciální chyby, ihned realizovat zlepšení, urychlit proces vývoje a optimalizovat náklady.