Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Pусский
  • Polski
  • Türk
  • Český
  • 中文
close
Elumatec wartungsverträge

UMOWY SERWISOWE

Regularna konserwacja zapewnia, że zużycie, wady i inne potencjalne usterki będą usuwane z wyprzedzeniem, zanim staną się problemem. Na przykład nagłe awarie i kosztowne szkody następcze. Dzięki temu podwyższamy niezawodność, wydajność, żywotność oraz wartość odsprzedaży maszyn elumatec.
Oferujemy zarówno pojedyncze konserwacje, jak i umowy serwisowe na wykonywane w regularnych odstępach czasu, w stałej cenie -przeglądy techniczne. Dotyczy to wszystkich maszyn elumatec, także tych o wcześniejszym roku produkcji. Decydującym czynnikiem jest intensywność użycia instalacji. Każda konserwacja, zastosowany środek konserwacyjny i naprawa zostają udokumentowane. Dzięki temu można kontrolować prace konserwacyjne i być pewnym, że nic nie zostało przeoczone.

Zalety:
> Bezpieczeństwo przez zapobieganie
> Możliwość zaplanowania kosztów
> Możliwość zaplanowania prac konserwacyjnych
> Elastyczny dobór terminów konserwacji