Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

Nota prawna

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker - Lomersheim
Niemcy

Telefon +49 7041 14-0
Faks +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com

Przewodniczący rady nadzorczej: Valter Caiumi
Prezes zarządu/CEO: Nebojsa Wosel
Sąd Amtsgericht Mannheim HRB 718520
Numer identyfikacji podatkowej: DE815468968
Wskazówki prawne / wykluczenie odpowiedzialności: Przez wywołanie stron internetowych firmy elumatec AG (dalej zwanej elumatec) użytkownik deklaruje swoją wyraźną zgodę na poniższe warunki:

1. Treść oferty online
elumatec nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, dokładność, kompletność i jakość zaoferowanych informacji. Zasadniczo wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec elumatec, - o ile ze strony elumatec nie ma żadnej udowodnionej zamierzonej lub spowodowanej poważnym niedbalstwem winy - odnoszące się do strat materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych lub niepełnych.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. elumatec zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmian, uzupełniania, usuwania lub czasowego albo definitywnego zaniechania publikacji części składowych lub poszczególnych stron lub też całej oferty bez szczególnego powiadomienia.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odsyłania na obce strony internetowe ("linki") znajdujące się poza zakresem odpowiedzialności elumatec, obowiązek odpowiedzialności zachodzi tylko w przypadku posiadania przez elumatec wiedzy o ich treści i nieudaremnienia ich użytkowania w przypadku bezprawności mimo istnienia ogólnych i technicznych możliwości. Niniejszym elumatec oświadcza wyraźnie, że do chwili wstawiania odsyłaczy na wskazanych stronach nie występowały żadne bezprawne treści. elumatec nie posiada żadnego wpływu na aktualne i przyszłościowe ukształtowanie, treść lub autorstwo zlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego elumatec dystansuje się niniejszym wyraźnie do wszystkich treści wszystkich zlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu odsyłaczy. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy znajdujących się we własnej ofercie internetowej oraz ewentualnych obcych wpisów w udostępnionych przez elumatec księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach odsyłaczy, listach wysyłkowych i we wszystkich innych formach baz danych, do których treści możliwe są zewnętrzne dostępy do zapisów.Za nieprawne, błędne lub niekompletne treści a w szczególności za straty powstałe z użytkowania lub nieużytkowania tego typu oferowanych informacji, odpowiedzialny jest sam oferent strony wskazanej odsyłaczem, a nie odsyłający do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawa znakowania
elumatec dąży do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich zastosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów, do użytkowania samemu sporządzonych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów lub do korzystania z bezlicencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów.
Wszystkie znajdujące się w ofercie internetowej i zastrzeżone ewentualnie przez trzecich znaki firmowe i towarowe podlegają bez ograniczenia postanowieniom obowiązującego prawa rejestracyjnego i prawa posiadania danych zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie jedynie samej wzmianki nie można wnioskować, że znaki firmowe nie są zastrzeżone przez prawa osób trzecich! Znalezienie na danych stronach nieoznaczonych ale chronionych przez obce prawa autorskie grafik, dźwięków i tekstów oznacza brak stwierdzenia praw autorskich przez autora. W przypadku takich niezamierzonych uchybień dotyczących praw autorskich dany obiekt zostanie po powiadomieniu usunięty przez autora z jego publikacji bądź zostanie zaopatrzony w odpowiedni znak praw autorskich i wydawniczych.
Prawa autorskie dla opublikowanych własnych obiektów pozostają przy elumatec. Powielanie i użytkowanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji i tekstów w innych elektronicznych lub wydrukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody elumatec niedozwolone. Wyłączone są z tego dokumenty (szczególnie zdjęcia, informacje ad hoc i prasowe), które są do dyspozycji w celu pobierania w obszarze IR i PR. Wydruk dozwolony, wymagany egzemplarz dowodowy.

4. Prawomocność niniejszego zwolnienia od odpowiedzialności
Niniejsze zwolnienie od odpowiedzialności należy potraktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie na tę stronę. O ile części składowe lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, nie dotyczy to pozostałych części dokumentu z jego treścią i ważnością.

5. Prawo stosowane
Ewentualne spory dotyczące tych stron internetowych o ile są one kierowane przeciw elumatec, podlegają niemieckiemu prawu, właściwość miejscowa sądu w Mühlacker.