06/11/2019

ZAGLĄDAMY ZA KULISY

Zapewnianie jakości w elumatec: tak wygląda nasza praca

 

„BŁĘDY TO OKAZJA DO DALSZEGO ROZWOJU”

 

„Przekształcenie zapewniania jakości i zarządzania jakością w nowoczesny i szybko reagujący system – to postawiłem sobie za cel”, zdradza Frank Gläser, kierownik działu zapewniania jakości w elumatec. Z zawodu mechanik przemysłowy, już od 1997 roku pracuje dla światowego lidera na rynku maszyn do obróbki profili z aluminium, tworzywa sztucznego i stali. Świetnie zna wszystkie produkty i wie, co wpływa na jakość.

 

Powiązania Franka Gläsera z elumatec sięgają jeszcze czasów dziecięcych. „W okresie szkolnym dwa razy dziennie przejeżdżałem obok zakładów”, opowiada 43-letni specjalista i podkreśla: „Wkładam moje serce w rozwój tej firmy”. W czerwcu 1997 roku Gläser dorastający w pobliskim Großglattbach rozpoczyna swoją karierę w dziale montażu końcowego. To właśnie tutaj szybko przekonuje się, jak ważna jest dostępność produktów o wysokiej jakości. „Niezależnie od wagi problemu należy reagować szybko i sprawnie, aby nie wpłynął on w żaden sposób na inne produkty”, mówi Gläser. Zebrane doświadczenia skłoniły go w 2001 roku do zmiany – odtąd pracował już w dziale zapewniania jakości. Od 2013 roku jest jego kierownikiem.

 

„Przemyślana profilaktyka to ochrona przed nieprzewidzianymi problemami.”

 

Praca ramię w ramię
Zapewnianie jakości w elumatec odbywa się na różnych etapach procesu produkcyjnego. Dziesięciu pracowników, podzielonych na trzy zespoły, dba o pełną zgodność z przyjętymi standardami. W momencie odbioru towarów odbywa się kontrola części od producentów zewnętrznych. Na etapie produkcji mechanicznej sprawdzane są wszystkie elementy pochodzące bezpośrednio od elumatec. Kontrolą końcową zajmuje się zespół pracujący przy wysyłce towarów i odbiorze maszyn. „Za standard przyjęliśmy dodatkowe sprawdzenie maszyn przez dział zapewniania jakości przed ich wysłaniem do klienta”, wyjaśnia Gläser i dodaje: Zastosowanie zasady czterech oczu sprawia, że nasi klienci mogą cieszyć się wyraźnie wyższą jakością”. Niezależnie od zespołu, do którego się należy, wszystkie czynności determinują rozplanowane w czasie i uszeregowane pod względem ważności inspekcje wyznaczone przez system ERP przedsiębiorstwa elumatec. Każdy pracownik jest niezależny w zakresie swoich kompetencji, jednak stale koordynuje swoją pracę z pozostałymi członkami zespołu. „Jakość w elumatec to wartość, która odnosi się do wszystkich obszarów przedsiębiorstwa i każdego pracownika”, tłumaczy Gläser. „Z tego względu stała wymiana informacji o możliwych problemach ma ogromne znaczenie. Nie postrzegamy błędów jako czegoś definitywnie złego. Widzimy w nich potencjał do dalszego rozwoju”.

 

Trzyosobowe zespoły przeprowadzają kontrolę pod kątem potencjalnych błędów.

Prawa do ilustracji: elumatec AG, Mühlacker

 

Kontrola od A do Z
Podczas kontroli części i maszyn dział zapewniania jakości wyróżnia właściwości jakościowe i ilościowe. To na ich podstawie można określić, czy użyte części i ateriały są zgodne ze specyfikacją techniczną. „Za pomocą przyrządów do pomiaru współrzędnych lub systemów laserowych przeprowadzamy porównanie sytuacji rzeczywistej z pożądaną”, wyjaśnia Gläser. „System automatycznie sprawdza, czy podane wartości są zgodne z wytycznymi”. Odchylenia są sygnalizowane przez podświetlenie odpowiedniego koloru, zależnego od wagi problemu. Dzięki temu pracownicy od razu wiedzą, jakie działania podjąć. Margines swobody jest niewielki, dlatego wyraźnie wiadomo, kto jest uprawniony do wydania zatwierdzenia w razie odchylenia wartości. „Można powiedzieć, że jesteśmy szeryfami w tej firmie”, śmieje się Frank Gläser.

 

 
     

W pomieszczeniu pomiarowym dokładnie kontrolowane są

części pochodzące z produkcji własnej.

Prawa do ilustracji: elumatec AG, Mühlacker

 

Części od producentów zewnętrznych są

kontrolowane w momencie odbioru towaru.

Prawa do ilustracji: elumatec AG, Mühlacker

 

Rosnące oczekiwania
Cechy jakościowe, które należy skontrolować, są zależne od wymagań wewnętrznych i zewnętrznych, a także wytycznych przekazywanych przez klientów. Uwzględnia się je w planach kontrolnych, a w razie potrzeby optymalizuje i udoskonala. „Nasze plany kontrolne nie stoją w miejscu”, mówi Frank Gläser. „W zależności od wymagań i obszaru zastosowania uzupełniamy je o nowe właściwości i wartości”. Wszystkie wysiłki są ukierunkowane na satysfakcję klienta. „Każda minuta przestoju maszyny to czysta strata. Z tego względu musimy wyposażyć klienta we wszystko, co potrzebne do optymalnej pracy”, wyjaśnia kierownik działu.

 

Przed wysłaniem maszyny konieczne jest przeprowadzenie wielu testów.

Prawa do ilustracji: elumatec AG, Mühlacker

 

Istotną rolę odgrywa postępująca cyfryzacja. Technologie i zastosowania ulegają coraz szybszym zmianom i stają się coraz bardziej złożone. Właśnie dlatego dostosowujemy procesy kontrolne do coraz to nowych wymagań. „Nasza praca rozwija się wraz z maszynami”, mówi Gläser i dodaje: „Musimy orientować się w najnowszych rozwiązaniach technicznych, ponieważ im bardziej złożona staje się technika, tym większą wagę przypisuje się procesom kontrolnym”.

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Zarządzanie jakością także należy do zadań Franka Gläsera. Sterowanie procesami, zarządzanie punktami węzłowymi w przedsiębiorstwie i optymalizacja przepływu pracy należą do najważniejszych zadań przyszłości. Zdaniem kierownika działu w kolejnych latach na znaczeniu jeszcze zyska sterowanie początkowymi etapami produkcyjnymi. „Ten, kto reaguje zawczasu, nie musi zaprzątać swojej głowy rozwiązywaniem poważnych problemów w dalszej perspektywie”, mówi. Zdecydowanie ważniejsze jest przyszłościowe i metodyczne myślenie. Tylko w ten sposób można podjąć optymalne działania i trwale rozwiązać problemy.  Jednocześnie przemiana w przedsiębiorstwo ukierunkowane na proces jest dla Gläsera jednym z największych wyzwań. „Konieczne jest zbudowanie świadomości. Musimy postępować z rozmysłem, ponieważ w przypadku każdej zmiany na pierwszym planie stoi człowiek jako działająca jednostka”.