06/03/2019

Metallbau Harig - „WYDAJNOŚĆ I ZAUFANIE JUŻ OD PIERWSZEGO DNIA“

Grupa Harig nabywa tysięczny model centrum obróbczego profili z serii 6xx

 

Czasami jedna krótka chwila decyduje o długoletniej współpracy między przedsiębiorstwami. Jednym z takich momentów była impreza targowa na Fensterbau Frontale 2018: Ralf Haspel, prezes zarządu elumatec AG, zaprosił na scenę  Joachima Hariga i podziękował mu za zaufanie. Na tych właśnie targach spółka Harig Metallbau nabyła tysięczne centrum obróbcze profili z serii 6xx – było to wówczas zwieńczeniem współpracy, która okazała się niezwykle owocna i pouczająca dla obu partnerów.

 

Prezes zarządu elumatec, Ralf Haspel (z lewej), razem z Joachimem Harigiem, prezesem
Metallbau Harig, świętują sprzedaż tysięcznego centrum obróbczego profili z serii 6xx.

Prawa do ilustracji: elumatec AG, Mühlacker

 

 

Centrum obróbcze profili SBZ 628 XL zakupione przez spółkę Harig ułatwia codzienną pracę dzięki zautomatyzowanym sekwencjom ruchu i zapewnia bardziej elastyczną produkcję. Innowacyj-na technologia zintegrowanego w maszynie połączenia mo-dułu obrotowego, oraz zespołu piły jest produktem innowa-cyjnym na skalę Europy i zapewnia przedsiębiorstwom takim jak Metallbau Harig przewagę nad konkurencją: „Dzięki modułowi obrotowemu możemy stosować w jednym przelo-cie do ośmiu różnych narzędzi, i to pod dowolnym kątem!”, opowiada Harig. „Zmniejsza to liczbę czynności roboczych i zapewnia nam ogromną przewagę ekonomiczną”.

 

„Wszyscy w elumatec całkowicie angażują się w swoje zadania i trzymają rękę na pulsie”.

 

Brzmi to jak win-win-situation, co potwierdza także Joachim Harig: „Indywiduali-ści z elumatec świetnie nas rozumieją. Maszyna jest skro-jona pod nasze potrzeby. Za-wsze można kupić gotowy produkt, ale elastyczności oferowanej przez elumatec nie znajdzie się wszędzie”. Dobrze się znamy – i wzajemnie cenimy. I tak już od ponad 15 lat. Grupa Harig jest największym przedsiębiorstwem z branży konstrukcji me-talowych w Saarpfalz. W dwóch lokalizacjach, na ponad 80 000 m² 80 pracowników produkuje między innymi okna, drzwi i elementy przeciwsłoneczne z aluminium oraz two-rzywa sztucznego.

 

Przedsiębiorstwo Harig z branży konstrukcji metalowych ma

dwie siedziby w Bexbach, w Saarpfalz.

Prawa do ilustracji: Harig Metallbau, Bexbach

 

Następnie odbywa się ich montaż. Szczególnie mocną stroną grupy Harig są projekty sięgające wartości 2,5 miliona euro. Klientami są zarówno prywatni przedsiębiorcy jak i zakłady produkcyjne. Do zleceniodaw-ców należą także gminy. Łączy ich jedno: nie szukają goto-wych produktów – szukają rozwiązań skrojonych pod ich potrzeby. Indywidualna realizacja zamówień oznacza często, że produkty muszą spełniać najwyższe wymagania i być wytrzymałe na niekiedy ekstremalne warunki. Tak było w przypadku jednego z klientów grupy Harig z Kuwejtu – produkt końcowy musiał być odporny na 50-stop-niowe upały. „Nie jest to problem dla maszyn elumatec, które są opracowywane z myślą o indywidualnych wymaganiach”, mówi Joachim Harig. Już ponad 15 lat temu grupa Harig nabyła model SBZ 610/13, jedno z pierwszych, w pełni zautomatyzowanych centr obróbczych profili z serii 6xx. W Harig stosuje się także centrum SBZ 140, piłę dwugłowi-cową DG 244 oraz dwie piły stołowe TS 161. „Zakup ty-sięcznego centrum obróbczego to najnowszy wynik współ-pracy cechującej się efektywnością i zaufaniem, jaką pielęgnujemy z elumatec już od pierwszego dnia”, opowiada Harig. Jej przykładem jest zastosowanie w zakładzie Harig centrum obróbcze profili SBZ 610/13. Początkowo ta maszyna służyła do obróbki elementów z PCV. W 2001 roku przystosowano ją do obróbki aluminium. „Dzięki optymalizacji uczyliśmy się od siebie wzajemnie, co sprawiło, że był to bardzo owocny proces”, wspomina Joachim Harig. Teraz centrum SBZ 628 XL zastępuje starą maszynę. Jest ono stosowane do wytwarzania wszystkich produktów Harig, a więc okien, drzwi, fasad oraz elementów przeciwpożarowych i przesuwnych.

 

Serwis na najwyższym poziomie

Jednak tutaj nie kończy się pakiet usług elumatec: do za-pewnienia elastyczności konieczny jest serwis na najwyż-szym poziomie. W ubiegłych latach spółka elumatec udowodniła, że jest niezawodnym partnerem, co podkreśla  Harig: „Wszyscy w elumatec całkowicie angażują się w swoje zadania i trzymają rękę na pulsie: od kierownika dystrybu-cji po dział konstrukcji technicznych. Indywidualne doradztwo i błyskawiczne reakcje to w standard w elumatec – po-dobnie jak u nas”. Prezes spółki chwali przede wszystkim wsparcie techniczne, serwis części zamiennych oraz lojalność elumatec – „uzupełnia to sprawne planowanie i realiza-cję indywidualnych rozwiązań”. Wynika z tego, że Harig zdecydował się na pełny pakiet usług, zachęcający od strony technologicznej, jak i przekonujący wysoką jakością obsługi już od samego początku współpracy.

 

SBZ 628 XL - ELASTYCZNOŚĆ, SZYBKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ

„Szybsze i zoptymalizowane procesy robocze, większa elastyczność umożliwiająca indywidualną produkcję, a także wyższa oszczędność dzięki automatyzacji”. W taki sposób Joachim Harig podsumowuje zalety centrum obróbczego profili SBZ 628 XL. Jest ono wyposażone w magazyn załadunkowy do automatycznego przebiegu pro-dukcji, a moduł rotacyjny umożliwia zastosowanie do ośmiu różnych narzędzi w jednym przelocie. Opatentowany, obracany silnikowo system chwy-taków z regulacją wysokości i regulacją boczną umożliwia wykonanie skomplikowanych prze-krojów profili w najkrótszym możliwym czasie, w dokładnej pozycji obróbczej. Dzięki zastosowaniu wrzeciona obrotowego z obrotem do 360° oraz bezstopniowo regulowanej tarczy piły, profile można obrabiać w różnych konfiguracjach mocowania.

Centrum obróbcze profili SBZ 628 XL

Prawa do ilustracji: elumatec AG

 

 

Metallbau Harig
Saarpfalz-Park 114
D-66450 Bexbach

www.metallbau-saar.de