Informacje o firmie

15/01/2019

elumatec AG

elumatec AG przekazuje zgrzewarkę jednogłowicową ES 710 doskonałej uczelni w Linz

 

6 lat temu elumatec AG przekazał Uniwersytetowi Johanna Keplera w Górnej Austrii zgrzewarkę jednogłowicową ES 710, początkowo w ramach konsygnacji. Utworzona w roku 1966 uczelnia, skupiająca 4 wydziały, 2 jednostki (schools) i 130 profesorów w 127 instytutach, jest największą instytucją badawczą i dydaktyczną w Górnej Austrii. Na wydziale techniczno-przyrodniczym studenci uczą się sposobów rozwiązywania problemów i współtworzenia przyszłości przy zastosowaniu metod naukowych i innowacji. Obok informatyki, matematyki, elektroniki i innych kierunków, JKU oferuje studia pierwszego stopnia na wydziałach mechatroniki i techniki tworzyw sztucznych.

 

Tu właśnie do gry wchodzi elumatec i ES 710. Międzynarodowe kooperacje badawcze i rozwojowe i ich bezpośrednia znajomość rzeczywistych zastosowań w przemyśle i gospodarce umożliwiają praktyczną naukę, badania, analizy i zrozumienie.

 

„elumatec AG jest światowym liderem – w zapewnianiu naszym klientom optymalnych rozwiązań ich problemów napędzają nas innowacyjność i postęp techniczny. To jednak nie jest jedyne, czym się kierujemy. Zarówno w naszej siedzibie głównej w niemieckim Lomersheim, jak i w siedzibach naszych przedsiębiorstw zależnych: Zależy nam na tym, aby sprostać naszej odpowiedzialności społecznej i gospodarczej. Rozumiemy przez nią również wnoszenie wkładu w badania, naukę i wykształcenie. Dlatego z przyjemnością udostępniamy Uniwersytetowi Johanna Keplera naszą zgrzewarkę jednogłowicową w formie darowizny, licząc na to, że w ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do atrakcyjności uczelnianej infrastruktury z najnowocześniejszym wyposażeniem laboratoryjnym i technicznym”, mówi Ralf Haspel, prezes zarządu elumatec AG.

Armin Dangel (manager produktu elumatec PCW) i zastępca dyrektora instytutu Bernhard Löw-Baselli (od prawej do lewej):

Zgrzewarka jednogłowicowa ES 710 oficjalnie zmienia właściciela.

Prawa do ilustracji: elumatec AG, Mühlacker