Informacje o firmie

16/10/2017

eluCloud

Wykorzystanie danych z maszyny jako informacji wpływających na decyzję

 

eluCloud to kompleksowe rozwiązanie "przemysłu 4.0" oferowane przez elumatec i elusoft, służące do cyfryzacji i analizy danych maszyny i produkcji. Analiza pomaga w optymalizacji procesów produkcyjnych i planowaniu zapobiegawczych konserwacji. Dzięki temu można obniżyć koszty, zwiększyć dostępność maszyn i podnieść produktywność.

eluCloud zbiera dane maszyny i produkcji podczas bieżącej eksploatacji. Następnie są one łączone w informatywne analizy i przedstawiane w czasie rzeczywistym. To sprawia, że w każdej chwili można zobaczyć, jak teraz wygląda produkcja i co działo się wcześniej. eluCloud pozwala pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę produkcji szybko rozpoznać odchylenia od zaplanowanego przebiegu procesu. Pomagają w tym przede wszystkim ekran wskazujący aktualny status maszyny i obliczenia bieżącej wydajności maszyny w czasie rzeczywistym. Dzięki temu problemy występujące w produkcji są natychmiast widoczne, a zebrane dane ułatwiają także zorganizowane poszukiwanie źródła błędu i analizę. Oprócz tego eluCloud dostarcza zestawienie obecnych zleceń i szczegółowe informacje o wytworzonych częściach. Na podstawie tych informacji można dokładnie przeanalizować czas produkcji i indywidualnie je optymalizować. Grupa produktów eluCloud pozwala na przedstawienie potencjalnym zleceniodawcom jasnego komunikatu: "Jesteśmy niezawodnym i innowacyjnym partnerem".

Przemysł 4.0 - istotne informacje wpływają na długofalowy sukces, zawsze i wszędzie

Gromadzenie danych maszynowych ma długą tradycję. Wcześniej było tak, że informacje były związane z maszyną. W konsekwencji aby użyć danych, trzeba było wyeksportować je ręcznie z maszyny albo nawet przepisać. Naszą nową grupę produktów nazwaliśmy "eluCloud", bo teraz podczas pracy maszyny cyfryzacji i przesyłanie danych do serwera eluCloud przebiega w pełni automatycznie. W dłuższej perspektywie gromadzenie danych na centralnym serwerze ma sens, bo zwalnia z komputera maszyny ciężar zapisywania dużej ilości informacji.

Dla elumatec i elusoft ochrona zebranych danych stoi na pierwszym miejscu. Tym rozwiązanie eluCloud różni się od innych znanych produktów Cloud. Serwer eluCloud został opracowany w taki sposób, aby jego przyłączenie do istniejącej struktury informatycznej przedsiębiorstwa przebiegało bez trudu. Dzięki temu dane pozostaną bezpieczne w przedsiębiorstwie. eluCloud spełnia wymagania stawiane przez przemysł 4.0, wykorzystując różne moduły oferujące indywidualne możliwości dostępu do danych, ich analizy i integracji w już istniejących zastosowaniach. Gwarantuje to, że dane znajdują się tam, gdzie są potrzebne i przykładają się do długofalowego sukcesu.

Grupa produktów eluCloud

Grupa produktów eluCloud obejmuje cztery różne moduły i jedną aplikację, umożliwiającą korzystanie z funkcji eluCloud na smartfonie, tablecie, laptopie i komputerze stacjonarnym. Dzięki niej użytkownik, będąc w drodze, może zobaczyć na swoim smartfonie, jak przebiega praca maszyn w jego zakładzie. Dla osób podróżujących służbowo ta aplikacja jest jak lornetka, pozwalająca przewidzieć rozwój sytuacji w firmie. Mając dużo informacji, można szybko reagować, gdy występują odchylenia od zaplanowanych procesów. Cztery moduły eluCloud nazywają się eluCloud-Monitor, eluCloud-Server, eluCloud-Analytics i eluCloud-API.

 

eluCloud-Monitor

eluCloud-Monitor to cyfrowe okno maszyny. Ten moduł przygotowuje zebrane dane maszyny i produkcji i prezentuje je w przejrzystej formie. Moduł eluCloud-Monitor jest podstawą całego rozwiązania eluCloud. Jego nazwa pochodzi od pojęcia "monitoring". Nowoczesne układy sterujące maszyn elumatec mogą w czasie rzeczywistym zbierać różnorodne dane, do których dostęp zapewnia eluCloud-Monitor.

Są to na przykład informacje o liczbie wyprodukowanych egzemplarzy, komunikaty o błędach lub szczegółowe protokoły czasu obejmujące przestoje w produkcji i jej długość, czas pracy wrzeciona czy żywotność używanych narzędzi. Te precyzyjne informacje o czasie pomagają na przykład we wczesnym rozpoznaniu i zaplanowaniu koniecznych konserwacji.

 

eluCloud-Server

Do modułu eluCloud-Server trafiają wszystkie dane z podłączonych maszyn. Zapisuje on komunikaty o stanie i udostępnia je do interpretacji i użycia. Serwer eluCloud został opracowany w taki sposób, aby mógł zostać przyłączony do istniejącej struktury informatycznej zakładu. Jeśli przedsiębiorstwo posiada już sprzęt serwerowy, serwer eluCloud można bardzo łatwo zainstalować na istniejących systemach. Moduły eluCloud-Monitor i eluCloud-Server to podstawowe wyposażenie dla klientów zainteresowanych wykorzystaniem eluCloud.

To rozwiązanie pozwala na monitorowanie ważnych wskaźników, np. roboczogodzin, czasu pracy wrzeciona czy liczby obrobionych części przez poszczególne maszyny i cały park. Nieważne, czy maszyny znajdują się w tej samej lokalizacji, czy pracują w kilku miejscach. Dane są zestawiane w formie strony internetowej, do której ma dostęp każde urządzenie końcowe połączone z eluCloud-Server. Na pulpicie sterowniczym znajdują się wszystkie jednostkowo ważne informacje, dostępne na pierwszy rzut oka.

 

eluCloud-Analytics

eluCloud-Analytics to uzupełniający moduł służący do dodatkowej interpretacji danych maszyny i produkcji. Pozwala on na szczegółową analizę np. następujących kwestii: stopnia obciążenia produkcji, postępu wykonania zlecenia, czasów wykonania zleceń, interpretacji danych poszczególnych maszyn i całego parku oraz czasu obróbki części. eluCloud-Analytics dzięki interpretacji informacji i filtrom przyjaznym dla użytkownika wspiera też np. optymalizację czasów produkcji.

Poprzez zebranie i analizę czasów dodatkowych, jak tych potrzebnych na przesuwanie docisków, wymianę narzędzi czy zmianę położenia, możliwa jest poprawa techniki produkcji i stała redukcja czasów. Ten moduł pomaga też przy szukaniu błędów i kalkulacji wynikowej.

Dzięki funkcji filtra można uzyskać dokładne dane o wymaganych czasie produkcji danego zlecenia lub jego części. Te wiadomości stanowią podstawę do obliczeń związanych z przyszłymi zleceniami. Na podstawie tych informacji można łatwo odpowiedzieć na późniejsze pytania "Kiedy nastąpiły przestoje w produkcji?" i "Jaka była ich przyczyna?".

 

eluCloud-API

Główna cecha każdego rozwiązania z dziedziny przemysłu 4.0 to bezprzewodowa komunikacja między poszczególnymi maszynami lub maszyną i oprogramowaniem, co często określa się mianem "Internetu rzeczy". Realizuje to eluCloud-API. Pojęcie "API" określa interfejs, pozwalający na zintegrowanie rozwiązania elu-Cloud z istniejącymi koncepcjami przemysłu 4.0 i powiązanie go z innymi oprogramowaniami. Zewnętrzne programy, jak np. programy kalkulacyjne, systemy ERP czy MES mogą wywołać i wykorzystać dane maszyn i ich interpretacje, gromadzone w eluCloud.

Umożliwiłoby to na przykład automatyczne wysyłanie wiadomości do wewnętrznego systemu zamówień, gdy tylko system eluCloud wskazałby, iż kończy się żywotność używanego narzędzia.

 

elusoft GmbH
Industriegebiet Breitwasen
Breitwasenring 4
72135 Dettenhausen
Niemcy

Telefon +49 7157 526 65 00
Faks +49 7157 526 65 26
www.elusoft.de